Promocija Beograda “Go Belgrade” u Solunu

Promocija Beograda “Go Belgrade” u Solunu

Turistička organizacija Beograd: Za potrebe promocije Beograda “Go Belgrade” u Solunu od 15. do 17. juna 2017. Balkan media tim doo, uz kompletnu logistiku i PR, organizovao je konferenciju za medije i kulturno-zabavni program u okviru kojih su turistički potencijali Beograda predstavljeni na najatraktivnijim turističkim lokacijama Soluna, uz prisustvo medija, ambasadora, Generalni Konzulat Republike Srbije u Solunu i brojnih predstavnika privrede Srbije i Grčke.