Predstavljanje novih projekata TO Vojvodine

Predstavljanje novih projekata TO Vojvodine

Naša agencija ostvarila je uspešnu saradnju sa Turističkom organizacijom Vojvodine. Za ovu turističku organizaciju sproveli smo PR kampanju za predstavljanje bogate ponude, ostvarenih rezultate i novih projekta na 51. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, kao i kampanju za Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Privredni razvoj i konkurentnost evropskih zemalja: dostignuća – izazovi – mogućnosti“.  PR kampanja podrazumevala je: najavu događaja, gostovanja u medijima i medijsku pokrivenost događaja u štampanim i elektronskim medijima kao i na portalima.