Konsalting u turizmu

Konsalting u turizmu

Balkan media tim uspešno sarađuje sa Turističkom organizacijom jednom od najlepših crnogorskih opština, opštinom Budva. Kako bi što bolje realizovali svoje ideje naša agencija im pruža uslugu konsaltinga u turizmu. Zajedno sa njima učestvujemo i u izradi i praćanju strateških promotivnih aktivnosti, a radimo i osmišljavanje i sprovođenje marketinških i PR aktivnosti.