Marketing |

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Balkan media tim je za potrebe klijenta, Agencije za sprečavanje korupcije, sproveo jednogodišnju kampanju koja je obuhvatala oglašavanje na portalima i emitovanje spota „Za funkcije bez korupcije“ na nacionalnim televizijama.